Chinese | English
澳门新菊京www4473com
www.38455.com
11535·com澳门新普京赌场

澳门新菊京www4473com

3644.com

        点:  双缆式探头。

        用:  固体粉料、介电常数较低的液体

最大量程 30

历程毗连:  罗纹、法兰

历程温度:  (-40250)

历程压力:  (-0.12.0)MPa

       度:  ±3mm

   性:  ±2mm

频次范畴:  100MHz1.8GHz

旌旗灯号输出: 4~20)mA/HART和谈(24V DC 两线制/四线制)

                  4~20)mA/HART和谈(220V AC 四线制)

防爆品级:  Exia IIC T6 Ga

防护品级:  IP 67