Chinese | English 64222葡京
8234.com
澳门葡京网站平台

澳门新蒲京www66126cc

www.8522.con

       点:  缆式探头,传感器固体型液体型可选。

       用:  液体 、固体粉料。

最大量程:  30

历程毗连:  罗纹、法兰

历程温度:  (-40250)

历程压力:  (-0.12.0)MPa

       度:  ±3mm

  性:  ±2mm

频次范畴:  100MHz1.8GHz

旌旗灯号输出: 4~20)mA/HART和谈(24V DC 两线制/四线制)

                  4~20)mA/HART和谈(220V AC 四线制)

防爆品级:  Exia IIC T6 Ga

防护品级:  IP 67


www.8522.con

上一篇:无

下一篇:导波雷达物位计PWRD32